Modern, toekomstgericht technisch onderwijs
Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade

Remedial teaching

Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor RT, ‘remedial teaching’ (hulp bij leermoeilijkheden) worden alle brugklassers de eerste schoolweken getest op een aantal vaardigheden. Leerlingen met achterstanden worden door gespecialiseerde teamleden in kleine groepen extra begeleid. Soms is er aanleiding tot een extra onderzoek, bijvoorbeeld naar dyslexie. In overleg met de ouders wordt dan gekozen voor begeleiding op school of externe begeleiding.

Modern, toekomstgericht technisch onderwijs