Modern, toekomstgericht technisch onderwijs
Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade

Zorgadviesteam

SG De Triade heeft een zorgadviesteam waarin de leerlingbegeleiders van de school regelmatig contact hebben met externe instellingen, zoals de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, het bureau Jeugdzorg en de wijkagent. Het team brengt de situatie  rond individuele leerlingen in beeld en geeft adviezen over de manier waarop binnen de school de situatie van deze leerlingen kan verbeteren.

Modern, toekomstgericht technisch onderwijs