Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs
Triade

Toelating

De Triade maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Waterland en houdt zich zodoende aan de afspraken die in dit verband zijn gemaakt in het kader van de Waterlandse Overstap. (Meer informatie staat op de website van het Samenwerkingsverband.) Dit houdt onder andere in dat wij de beslissing van toelating tot het eerste schooljaar baseren op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Ook betekent dit dat wij onze beslissing over de toelaticht aanpassen als het schooladvies wijzigt naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets.

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school met een open en vriendelijk sfeer.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs