Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs
Triade

Hoe werken we op De Triade?

Tweejarige brugperiode
De brugperiode op De Triade duurt twee jaar. Op deze manier krijgen leerlingen voldoende tijd om te kijken welke opleiding van de bovenbouw het beste bij hen past. Aan het einde van het tweede jaar van je opleiding heb je keuze uit zeven verschillende profielen binnen drie richtingen: BWI (Bouw, Wonen en Interieur), PIE (Produceren, Installeren en Energie) of MVI (Media, Vormgeving & ICT). Je hebt dus vele keuzemogelijkheden bij De Triade en je krijgt de kans om te onderzoeken welk beroep het beste bij je past. Bovendien sluit je opleiding goed aan bij een vervolgopleiding op het MBO.

Aandacht voor de individuele leerling
Aandacht voor de individuele leerling staat bij ons centraal. We helpen de leerling te ontdekken wat voor hem of haar de beste manier van leren is. Dat vergroot de kans op succes. Dit stimuleert de leerling om nog beter zijn of haar best te doen. Op die manier krijgen alle leerlingen de kans om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren.

Opstromen
Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling de school kan verlaten met het diploma dat het beste past bij zijn/haar mogelijkheden. Daarom kunnen ze op De Triade ‘opstromen’ (van basis- naar kaderberoepsgerichte leerweg en van kader- naar gemengde leerweg of mavo) tot en met halverwege het derde leerjaar.

Chromebooks
Wij willen ervoor zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk leren tijdens de les. En als het even kan, willen we dat dat op een manier gebeurt die de leerlingen prettig vinden. Daarom krijgt iedere leerling van ons een Chromebook in bruikleen. De ouders betalen alleen de kosten voor de verzekering van deze Chromebook.

Verantwoordelijkheid en respect
SG De Triade wil een schoolklimaat bieden waarin leerlingen en personeel gestimuleerd worden om zelf zo goed mogelijk te presteren en waarin zij zich ook graag willen inzetten voor de school. Belangrijke begrippen hierbij zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, initiatief en respect. In ons onderwijs en onze leerlingbegeleiding besteden we veel aandacht aan deze waarden.

Bewustwording en zelfstandigheid
Van leerlingen wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht bij het uitvoeren van leertaken. Wij vinden dat verantwoordelijkheid daarbij hoort. Vanaf het begin van het eerste leerjaar helpen we kinderen met het ontwikkelen van studievaardigheden, eigen leerstijlen en een goede werkhouding. We maken ze bewust van de relatie tussen gedrag, prestatie en de bijbehorende eigen verantwoordelijkheid.

Contacten met de ouders
Wij zijn een school die vrij vaak contact met ouders opneemt. We hopen dat u dat andersom ook doet als dat nodig is. Wij geloven er namelijk in dat onze leerlingen en uw kinderen beter en prettiger leren als wij onze inspanningen op elkaar afstemmen. In ieder geval nodigen wij u uit voor gesprekken met de mentor van uw kind. Dit gebeurt op spreekavonden naar aanleiding van rapporten en op voorlichtingsavonden. Om u goed te informeren over de gang van zaken op school, verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief waarin actuele informatie over de school is opgenomen. Binnen de school zijn ouders actief in de ouderraad.

Ben je nieuwsgierig geworden naar De Triade? Kijk dan verder in de brochure en kom kijken tijdens de open dagen op donderdag 21 januari en vrijdag 5 februari 2021 van 18:00 tot 20:30. Of meld je direct aan via het aanmeldingsformulier.

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school met een open en vriendelijk sfeer.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs