Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs
Triade

Praktische sectororiëntatie

Praktische sectororiëntatie (PSO) is een programma dat De Triade aan tweedejaars leerlingen aanbiedt. PSO heeft als doel de basisvorming praktisch in te richten en leerlingen te helpen bij het maken van een sectorkeuze. Het programma is een oriëntatie op het onderwijs in alle sectoren. Hieronder vindt u algemene uitleg en meer informatie over PSO.

Kenmerken van PSO
In het programma staat het doen centraal. Leerlingen zijn praktisch bezig en proeven aan de vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs in de verschillende sectoren in de bovenbouw succesvol te kunnen volgen.

Waarom PSO?
Leerlingen kunnen op basis van eigen ervaring een betere keuze maken voor een bepaalde sector. Ze ervaren welke vaardigheden er nodig zijn om verder te gaan in die sector.

Motivatie
Leerlingen die weten waarvoor ze leren, gaan gemotiveerder naar school en kiezen gerichter. Het resultaat is minder uitvallers en minder leerlingen die van sector veranderen. Omdat docenten leerlingen in praktijksituaties aan het werk zien kunnen zij gerichter adviseren over de sectorkeuze.

Wettelijk kader
PSO is opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Scholen voor vmbo kunnen PSO in de eerste twee leerjaren aanbieden. PSO is niet verplicht. Een school mag zelf kiezen of ze PSO wil geven en hoe ze het gaat geven.

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school met een open en vriendelijk sfeer.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs