Modern, toekomstgericht technisch onderwijs
Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade

Brieven & Presentaties

24 maart 2020 Brief aan ouders, verzorgers en leerlingen uit het examenjaar over examens

24 maart 2020 Brief aan ouders, verzorgers en leerlingen uit het derde leerjaar over annuleren stages

19 maart 2020 Brief aan ouders, verzorgers en leerlingen uit het vierde leerljaar over examens

17 maart 2020 Brief aan ouders, verzorgers en leerlingen alle leerjaren

16 maart 2020 Overzicht opdrachten onderwijs op afstand 

 16 maart 2020 Brief aan ouders, verzorgers en leerlingen leerjaar 2 over onderwijs op afstand 

 16 maart 2020 Brief aan ouders, verzorgers en leerlingen leerjaar 3 over onderwijs op afstand 

 16 maart 2020 Brief aan ouders, verzorgers en leerlingen leerjaar 4 over onderwijs op afstand 

 16 maart 2020 Brief aan ouders, verzorgers en leerlingen leerjaar 1 over onderwijs op afstand 

Brief aan ouders, verzorgers en leerlingen over coronamaatregelen op SG De Triade

Brief ouders 4e jaars BWI over stageovereenkomst

Brief uitnodiging kennismakingsavond alle leerjaren 2 september 

Brief introweek 4ejaars

Brief inlognaam en wachtwoord Magister

Brief vierderjaars GT4

Brief vierdejaars B4 en K4

Brief derdejaars

Brief tweedejaars

Brief eerstejaars

Brief ouderbijdrage 2019-2020

 

Oudernieuwsbrief

  De Oudernieuwsbrieven vindt u hier.  

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school met een open en vriendelijk sfeer.

 

 

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl
KvK-nummer: 37153438
BTW-nummer: 8209.71.054.B.01

 

 

 

Modern, toekomstgericht technisch onderwijs