Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs
Triade

Verzuim en verlof

Verzuim

Leerlingen die te laat in de les komen, melden zich bij de conciërges. De volgende dag moeten deze leerlingen zich om 8.00 uur op school melden bij de conciërge.

Ziekmelding

Ziekmeldingen of andere redenen van afwezigheid moeten tussen 8.00 en 8.30 uur aan de school worden doorgegeven via telefoon: (0299) 48 00 90.
Als een leerling zonder reden absent is, wordt telefonisch contact opgenomen met ouders/verzorgers.

Extra vakantieverlof

In overleg met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Edam-Volendam is er een uniform in de gemeente geldende regeling opgesteld. Deze regeling houdt het volgende in:

► Voor leerlingen uit de gemeente Edam-Volendam moet een verzoek om extra verlof voor drie of meer dagen ingediend worden bij de ambtenaar leerplicht van de gemeente; voor minder dan drie dagen kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

► Voor leerlingen van buiten de gemeente Edam-Volendam moet een verzoek om extra verlof bijtijds en vóórdat er geboekt is schriftelijk door de ouder(s)/verzorger(s) bij de schoolleiding worden ingediend.

► Dit verzoek moet vergezeld gaan van een werkgeversverklaring of een verklaring van het eigen bedrijf, waaruit duidelijk de noodzaak blijkt van vakantie buiten de bestaande regeling om.

► Verlof mag niet verleend worden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

► Verlof mag slechts eenmaal per schooljaar verleend worden.

► Verlof mag slechts verleend worden voor ten hoogste tien schooldagen per schooljaar.

 

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school met een open en vriendelijk sfeer.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs