Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs
Triade

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 werd de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs krijgen zorgplicht, dat wil zeggen de plicht om ieder kind dat zich aanmeldt een goede onderwijsplek te bieden, het liefst op de school van keuze en als dat niet lukt, op een andere school in het reguliere of speciaal onderwijs.

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school of aangepast lesmateriaal. Deze ondersteuning staat beschreven in het 'Schoolondersteuningsprofiel'.

Daarnaast maakt De Triade deel uit van het Samenwerkingsverband Waterland. Meer informatie hierover kunt u vinden op hun website.

Remedial teaching

Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor RT, ‘remedial teaching’ (hulp bij leermoeilijkheden) worden alle brugklassers de eerste schoolweken getest op een aantal vaardigheden. Leerlingen met achterstanden worden door gespecialiseerde teamleden in kleine groepen extra begeleid. Soms is er aanleiding tot een extra onderzoek, bijvoorbeeld naar dyslexie. In overleg met de ouders wordt dan gekozen voor begeleiding op school of externe begeleiding.

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school met een open en vriendelijk sfeer.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs