Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs
Triade

Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, of aangepast lesmateriaal. Deze ondersteuning staat beschreven in het ‘Schoolondersteuningsprofiel’.

Het Schoolondersteuningsprofiel biedt zowel ouders als de school zelf de mogelijkheid om te beoordelen of er voldoende ondersteuning wordt geboden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het biedt vooral ouders de mogelijkheid om te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft.

Het Schoolondersteuningsprofiel is door de school opgesteld. De medezeggenschapsraad van de school heeft directie en team daarbij geadviseerd.

 

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school met een open en vriendelijk sfeer.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs