Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs
Triade

Zorgadviesteam

SG De Triade heeft een zorgadviesteam waarin de leerlingbegeleiders van de school regelmatig contact hebben met externe instellingen, zoals de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, het bureau Jeugdzorg en de wijkagent. Het team brengt de situatie  rond individuele leerlingen in beeld en geeft adviezen over de manier waarop binnen de school de situatie van deze leerlingen kan verbeteren.

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school met een open en vriendelijk sfeer.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Modern, toekomstgericht, technisch onderwijs