Dé technische opleider in de regio
Triade Triade

Coronamaatregelen

* Het gebruik van mondkapjes wordt dringend geadviseerd. Als de overheid mondkapjes op scholen verplicht stelt, zullen wij deze regel volgen.

* Leerlingen hoeven onderling geen afstand te bewaren. Leerlingen en docenten wel. Een uitzondering hierop zijn de vakken waar dit niet mogelijk is zoals de praktijkvakken en gym.

* Onze ventilatie systemen zijn niet recirculerend. Dat houdt in dat ze steeds verse lucht aanvoeren en de aanwezige lucht afvoeren. Er worden 24 uur per dag metingen uitgevoerd om te controleren of de luchtkwaliteit goed is en blijft.

* Wij vragen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers om gehoor te geven aan de landelijke richtlijnen. Mocht u of uw zoon/dochter klachten hebben blijf dan alstublieft thuis en laat u of uw zoon/dochter testen. De landelijke richtlijnen kunt u vinden op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

* Als u een bezoek brengt aan onze school wordt u van tevoren gevraagd om een triageformulier in te vullen. Wij zijn verplicht dit formulier in te laten vullen door alle personen die niet op onze school werken. Bij een of meer positieve antwoorden kan het bezoek op dat moment niet doorgaan.

* Als er maatregelen worden afgekondigd die invloed hebben op de schoolgang van uw kinderen dan informeren we u daar direct over.

* Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze teamleider, de heer Frikkee (h.frikkee@atlascollege.nl), de zorgcoördinator mevrouw van Koningsbruggen (c.vankoningsbruggen@atlascollege.nl) of met Jeanine van Schendel, interim-directeur (j.vanschendel@atlascollege.nl). Zij zijn ook telefonisch bereikbaar via 0299-480090.

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Dé technische opleider in de regio