Dé technische opleider in de regio
Triade Triade

Over de Triade:

van ambachtsschool tot VMBO

Op 9 april 1932 is de Technische School Zuiderzee opgericht. Aanvankelijk was het een ambachtsschool, later werd het een lagere technische school (LTS) en voorbereidend beroepsonderwijs (VBO). Tegenwoordig is De Triade een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) die modern en toekomstgericht technisch onderwijs aanbiedt.

Hier vindt u een filmpje van het leggen van de eerste steen en hier kunt u foto's vanaf het jaar 1932 bekijken. Met dank aan oud-collega Kees Smits, hij was van 1959 tot 1992 docent Metaalbewerken.

Het was een school die opleidde voor een ambacht. En dat was in deze streek noodzakelijk. Immers de afsluitdijk werd gebouwd en dat zou grote consequenties hebben voor de zeevisserij. Veel Volendammers moesten op zoek naar een nieuwe manier van levensonderhoud en die werd gezocht in het ambachtelijke. Jongens gingen beroepen uitoefenen als timmerman, meubelmaker, scheepstimmerman of smid. Ze leerden het vak op onze school. Bij de start telde de school 100 leerlingen.

In de loop der jaren vonden er verbouwingen en renovaties plaats. In 1955 kwam er een eerste aanbouw, in 1959 een nog grotere aanbouw. In 1966 werd de Noordervleugel gebouwd en kwamen er verscheidene nieuwe lokalen en ruimtes. De school veranderde van een tweejarige tot een driejarige en nog weer later tot een vierjarige opleiding. Tevens kregen leerlingen meer theoretische lessen aangeboden Voor velen was dit niet gemakkelijk : veel leerlingen leerden beter door te doen en hadden niet veel ‘zitvlees’. Nu nog is De Triade een school met veel praktijklessen. Ook werd natuurlijk meer gevraagd van de docenten: zij moesten ervoor zorgen dat de leerlingen geconcentreerd bleven. Het geduld en tact van de docent werden zo af en toe zwaar op de proef gesteld.

Naast de oorspronkelijke opleidingen in de timmer-, schilder- en metaalrichting, kwamen er een metsel- en electro-opleiding bij. Naast het leren van een beroep, werd er ook veel aandacht besteed aan sport: er werd geschaakt, gezwommen, getennist en gevoetbald. Ook deed de school mee aan de Zuiderzee schaatstocht. Al vroeg ontstond de traditie dat derdeklassers op werkweek gaan. Deze traditie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet.

Zwarte bladzijde in de geschiedenis is de brand in Volendam op 1 januari 2001, waarbij 3 oud-leerlingen omkwamen.

De Technische School Zuiderzee is tot midden jaren negentig een zelfstandige school geweest. In 1996 werd het een van de locaties van het Atlascollege, zoals ook de Coornhert Mavo in Edam. Beide scholen bewaarden hun eigen identiteit en hadden zo hun eigen kernteamleider en instroompunten voor de onderbouw. Toch wilde men als één school fungeren voor de bovenbouw. Zodoende is met ingang van schooljaar 2004/2005 Scholengemeenschap De Triade ontstaan : één Triade staat voor de onderbouw van de Technische School Zuiderzee, één Triade staat voor de Coornhert Mavo één Triade staat voor de gezamenlijke bovenbouw. Overigens is De Triade tegenwoordig één school waarin de verschillende ‘bloedgroepen’ niet meer zichtbaar aanwezig zijn.

 

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Dé technische opleider in de regio