Modern, toekomstgericht technisch onderwijs
Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 werd de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs krijgen zorgplicht, dat wil zeggen de plicht om ieder kind dat zich aanmeldt een goede onderwijsplek te bieden, het liefst op de school van keuze en als dat niet lukt, op een andere school in het reguliere of speciaal onderwijs.

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school of aangepast lesmateriaal. Deze ondersteuning staat beschreven in het 'Schoolondersteuningsprofiel'.

Daarnaast maakt De Triade deel uit van het Samenwerkingsverband Waterland. Meer informatie hierover kunt u vinden op hun website.

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school. De sfeer is open en vriendelijk.

 

 

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl
KvK-nummer: 37153438
BTW-nummer: 8209.71.054.B.01

 

 

 

Modern, toekomstgericht technisch onderwijs