Modern, toekomstgericht technisch onderwijs
Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade Triade

Schoolveiligheid

Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen en personeel zich op school veilig voelen en dat ook daadwerkelijk zijn. Er wordt dan ook veel aandacht aan preventie besteed. Wanneer zich desondanks een incident voordoet wordt dit incident geregistreerd, zodat de school gericht maatregelen kan nemen. Een aantal documenten is te vinden op onze website, zoals het Leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerling beschreven staat en het Pestprotocol.

Daarnaast zijn er personen binnen de school tot wie de leerling zich kan richten voor allerlei vragen en opmerkingen als een leerling zich ergens niet prettig bij voelt. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van leren of bijvoorbeeld op het sociaal-emotionele vlak. In de eerste plaats zijn daar de mentoren die een goed contact onderhouden met leerlingen en hun ouders/verzorgers. Binnen de school kan een leerling zich ook wenden tot de adjunct-directeur, de directeur, de zorgcoördinator, de vertrouwenspersonen, schoolmaatschappelijk werker en de remedial teacher. Tevens kunnen leerlingen terecht bij onze pedagogische concierges.

Ook hebben wij een Zorgadviesteam waarin de leerlingbegeleiders regelmatig contact hebben met externe instellingen, zoals de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, het Bureau Jeugdzorg en de wijkagent. Het team brengt de situatie rond individuele leerlingen in beeld en geeft adviezen over de manier waarop binnen de school de situatie van deze leerlingen kan verbeteren. U kunt hierover meer lezen in het Schoolondersteuningsprofiel.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

 

SG De Triade

De Triade biedt modern toekomstgericht onderwijs. Wij leiden jongeren op die kiezen voor een zekere toekomst in de techniek. SG De Triade is een kleine school met een open en vriendelijk sfeer.

 

 

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl
KvK-nummer: 37153438
BTW-nummer: 8209.71.054.B.01

 

 

 

Modern, toekomstgericht technisch onderwijs