#gewoongoedtechnischonderwijs
Triade

Aanmelding 2021-2022

Vanaf 1 januari 2021 bent u welkom om uw kind bij de scholen van het Atlascollege aan te melden. Hieronder geven we u een overzicht van de aanmeldprocedure:

 1. Aanmeldformulier digitaal invullen
  1. Download het formulier hier
  2. Vul het formulier op uw computer in (DUS NIET ONLINE!) en sla het op.
  3. Print het formulier
  4. Onderteken het formulier
  5. Scan het en stuur het met eventuele bijlagen naar het aanmeld-emailadres van de betreffende school. Of print het en stuur het per post naar de betreffende school of breng het persoonlijk langs.
 2. Aanmeldformulier handmatig invullen
  1. Download het formulier hier
  2. Print het formulier.
  3. Vul het handmatig in
  4. Onderteken het formulier
  5. Stuur het, met eventuele bijlagen, per post naar de betreffende school of lever het persoonlijk in.
 3. Papieren aanmeldformulier invullen
  1. Haal het aanmeldformulier op bij de basisschool van uw kind
  2. Vul het in
  3. Onderteken het formulier
  4. Stuur het, met het adviesformulier met code en handtekening per post naar SG De Triade of lever het persoonlijk in.

Contactgegevens

SG De Triade
Nijverheidstraat 2
1135 GE Edam

Email: aanmelden.detriade@atlascollege.nl

LET OP!
Het is belangrijk dat het formulier uiterlijk 19 maart 2021 voor 16.00 uur in het bezit is van de school waarvoor u heeft gekozen. Dat geeft de scholen de ruimte om de overdracht met het basisonderwijs voor de zomervakantie goed te organiseren.

Leerjaar 2 of hoger

Wanneer een leerling tussentijds overstapt van een VO-school naar een van de locaties van het Atlas College, kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier 'leerjaar 2 of hoger'. Dit formulier kunt u downloaden en na invulling en ondertekening opsturen naar de betreffende locatie.

Toelating

Wij baseren de beslissing van toelating tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Als het schooladvies wijzigt naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets, kunnen wij onze beslissing aanpassen.

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

#gewoongoedtechnischonderwijs