#gewoongoedtechnischonderwijs
Triade Triade

Aanmelden

Vanaf 1 januari 2021 kun je je weer aanmelden. De Triade is een van de scholen die hoort bij het Atlas College. Je vult daarom het aanmeldformulier van het Atlas College in.

Hoe werkt het?
  • Download het aanmeldingsformulier
  • Print het formulier en vul het in
  • Stuur het ondertekende formulier per e-mail naar detraide@atlascollege.nl of per post naar SG De Triade, Nijverheidsstraat 2, 1135 GE Edam.

Leerjaar 2 of hoger

Wil je je aanmelden voor leerjaar 2 of hoger? Gebruik dan aanmeldformulier leerjaar 2 of hoger.

Toelating

Wij baseren de beslissing van toelating tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Als het schooladvies wijzigt naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets, kunnen wij onze beslissing aanpassen.

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

#gewoongoedtechnischonderwijs