#gewoongoedtechnischonderwijs
Triade

Decaan

Leerlingen komen in hun schoolloopbaan voor een aantal belangrijke keuzes te staan. De decaan begeleidt de leerlingen bij deze keuzes, groepsgewijs en individueel. Samen met de mentor verzorgt de decaan ook het programma loopbaanbegeleiding. Ouders en leerlingen kunnen altijd een beroep doen op de decaan als ze met vragen zitten over een vervolgopleiding. Onze schooldecaan is de heer Middelbeek. Hij is bereikbaar via s.middelbeek@atlascollege.nl / 0299-480090 .

 

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

#gewoongoedtechnischonderwijs