Dé technische opleider in de regio
Triade Triade

Leerlingbegeleiding

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor helpt je als je vragen hebt, of ergens mee zit. Hij of zij onderneemt ook leuke activiteiten met de klas, om elkaar goed te leren kennen. Elke week heb je een mentoruur . Je mentor geeft ook ‘gewone’ lessen aan de klas. Je ziet je mentor dus meerdere uren per week. 

Je mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor je ouders. De namen en contactgegevens van onze mentoren staan in de  Mentorenlijst 2020-2021.

Decaan

In je schooltijd moet je een aantal belangrijke keuzes maken. Bijvoorbeeld over de profielen aan het eind van het tweede jaar of een vervolgopleiding. De decaan begeleidt de leerlingen hierbij. Hij verzorgt ook samen met de mentor het programma loopbaanbegeleiding. 

Ook kun jij, en je ouders, bij de decaan terecht als er vragen zijn. 
Onze decaan is dhr. Middelbeek. Hij is bereikbaar via telefoon 0299 480090 of s.middelbeek@atlascollege.nl

Remedial teaching

Als je een leerachterstand hebt, kun je extra begeleiding krijgen in kleine groepen van gespecialiseerde docenten. Om te bepalen of je in aanmerking komen voor ‘remedial teaching’ (hulp bij leermoeilijkheden), doe je in de onderbouw één of twee keer per schooljaar een test. 

Soms is er aanleiding tot een extra onderzoek, bijvoorbeeld naar dyslexie. In overleg met je ouders wordt dan gekozen voor begeleiding op school of externe begeleiding.

Ondersteuningscoördinator

Mevrouw van Koningsbruggen is de ondersteuningscoördinator op De Triade. De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan leerlingen op school. Zij onderzoekt welke ondersteuning passend is voor de leerling en bewaakt de voortgang. Indien nodig kan zij (in overleg met de betrokkenen) maatwerk en/of individuele trajecten uitzetten. Ze kan hierbij specialisten binnen de school inzetten, zoals de Remedial Teacher, Begeleider Passend Onderwijs of schoolmaatschappelijk werker.

De ondersteuningscoördinator onderhoudt contact met externe hulpverlening en verwijst ouders/leerlingen door wanneer de ondersteuningsmogelijkheden van de school niet toereikend zijn.

Zorgadviesteam

SG De Triade heeft een zorgadviesteam waarin de leerlingbegeleiders van de school regelmatig contact hebben met externe instellingen, zoals de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, bureau Jeugdzorg en de wijkagent. Het team brengt de situatie rond individuele leerlingen in beeld en geeft adviezen over de manier waarop binnen de school de situatie van deze leerlingen kan verbeteren.

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Dé technische opleider in de regio