Dé technische opleider in de regio
Triade Triade

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, of aangepast lesmateriaal.

Deze ondersteuning staat beschreven in het 'Schoolondersteuningsprofiel' .

Wat passend onderwijs betreft, werkt De Triade met binnen het Samenwerkingsverband Waterland samen met de scholen in de regio.

Begeleider Passend Onderwijs

De Begeleider Passend Onderwijs is in dienst van het samenwerkingsverband VO Waterland. Hij/zij begeleidt leerlingen met (ernstige) leer- en gedragsproblemen en ondersteunt docenten en ouders waar nodig. Ook onderhoudt de Begeleider Passend Onderwijs contact met externe hulpverleners die bij de leerling betrokken zijn. Hij/zij is deskundig op het gebied van psychiatrische stoornissen die bij leerlingen voor kunnen komen (ADHD, ASS, TOS).

De begeleiding valt onder de basisondersteuning van de school en wordt op school geboden. De ondersteuningscoördinator bepaalt in overleg met de mentor en Begeleider Passend Onderwijs welke leerlingen ondersteuning krijgen. 

Remedial teaching

Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor RT, ‘remedial teaching’ (hulp bij leermoeilijkheden) worden alle brugklassers de eerste schoolweken getest op een aantal vaardigheden. Leerlingen met achterstanden worden door gespecialiseerde teamleden in kleine groepen extra begeleid. Soms is er aanleiding tot een extra onderzoek, bijvoorbeeld naar dyslexie. In overleg met de ouders wordt dan gekozen voor begeleiding op school of externe begeleiding.

 

 

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Dé technische opleider in de regio