Dé technische opleider in de regio
Triade Triade

Atlas College

Scholengemeenschap De Triade is onderdeel van het Atlas College en verzorgt in de regio Edam/Volendam onderwijs op de niveaus: vmbo basis, vmbo kader en technische mavo. Het Atlas College bestaat verder uit SG Newton, OSG West-Friesland en de Copernicus SG in Hoorn en SG De Dijk in Medemblik.

College van Bestuur

Het bestuur van de stichting Atlas College wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) en is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).
Het CvB wordt gevormd door mevrouw Agnita Mur (voorzitter).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is toezichthouder van de stichting Atlas College. De raad benoemt en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur (CvB). Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat zij het CvB met raad terzijde. Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het CvB goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.

De RvT bestaat sinds 1 november 2019 uit:

 • de heer Martijn Smit (voorzitter)
 • mevrouw Elma de Koekkoek
 • de heer Jacobus de Dood
 • mevrouw Ineke Mulder
 • mevrouw Annemieke Mencke.

Dagelijkse leiding Triade

De dagelijkse leiding van SG De Triade is in handen van Jeanine van Schendel (directeur), Judith Meijn en Hans Frikkee (teamleiders).

Medezeggenschaps Raad

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vier zgn. Atlaszetels. Drie hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel.

Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel. Lees meer over de MR van het Atlas College.

Leerlingenraad

De Triade heeft een leerlingenraad met daarin enthousiaste leerlingen die mee willen denken en praten over hoe het nog beter, leuker en handiger kan op school. Deze groep leerlingen komen uit verschillende klassen en komt op voor de belangen van alle leerlingen van de Triade en bespreekt met de directie leuke en serieuze zaken, zoals een verbouwing of een schoolfeest. Zij luisteren naar de ideeën en suggesties van andere leerlingen en vergaderen een aantal keer per jaar met de directie. De leerlingenraad bestaat in schooljaar 2020-2021 uit:

 • Silje Kuiter
 • Morena de Boer
 • Imke Roskam
 • Lars van Baar
 • Mike van Baarsen.

Ouderraad

De ouderraad van SG De Triade bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school die met de schoolleiding meedenken over de algemene gang van zaken op school. Eens in de zes weken vergadert de ouderraad met de schoolleiding.

De leden van de ouderraad 2020-2021 zijn:

 • Theo Kwakman (penningmeester)
 • Nico Schokker (voorzitter)
 • Tom Veerman (secretaris)
 • Jan Siegel
 • Celine Hoogstad
 • Suzana Causevic
 • Jolanda Alblas

Wilt u meer informatie of een afspraak met de ouderraad, stuur een mail naar ortriade@atlascollege.nl

Veldadviesraad

De veldadviesraad (VAR) is een verzameling mensen uit het bedrijfsleven en onderwijs die de directie van De Triade gevraagd en ongevraagd adviseren over de koers van de school. Hierin hebben de volgende personen zitting:

 • Jeanine van Schendel (directeur SG De Triade)
 • Gertjan Nordmann (directeur T. bij 't Vuur)
 • Henco Hakkers (directeur De Trimaran)
 • Danny Schouten (De Keizer Marine Engineering)
 • Leo Schoenmaker (directeur Bouwmensen Zaanstreek Waterland)
 • Jacqueline van den Berg (Technoberg)
 • Jaap Buijs (directeur Kwakman Groep)

Samenwerkingsverband

De Triade maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Waterland.

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Dé technische opleider in de regio