Dé technische opleider in de regio
Triade Triade

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden, de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze verordening richt zich op informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

Binnen het Atlas College staat de privacy van onze leerlingen en medewerkers voorop. Dit betekent dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Een aantal gegevens van de leerlingen wordt vastgelegd in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de administratie van de school. Het vastleggen en het gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot die informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Op onze scholen maken we ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal persoonsgegevens van leerlingen. Wij hebben daartoe met onze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van die persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling-informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Een foto of video waarop een leerling herkenbaar in beeld is, zegt iets over die leerling. Die foto is dan automatisch een persoonsgegeven. Wij zullen altijd uw toestemming vragen wanneer gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal. Dat doen we sowieso jaarlijks. Leerlingen en ouders/verzorgers, afhankelijk van de leeftijd van de leerling, kunnen het hele jaar door de toestemming inzien en eventueel herzien.

Vragen? Stuur een e-mail naar Informatiebeveiliging & privacy: ibp@atlascollege.nl.

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Dé technische opleider in de regio