#gewoongoedtechnischonderwijs
Triade

Bevorderingsnormen

Leerlingen ontvangen in de loop van het schooljaar twee rapporten. Hier vindt u de afsprakenĀ die gemaakt zijn over determinatie.

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

#gewoongoedtechnischonderwijs