Dé technische opleider in de regio
Triade Triade

Schoolkosten 2020-2021

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is als volgt samengesteld:

De brief met toelichting over de ouderbijdrage 2020-2021 vindt u hier.

Chromebook verzekering & reparatie

Leerlingen van SG De Triade krijgen gedurende hun schoolloopbaan gratis chromebooks in bruikleen. Natuurlijk is het de bedoeling dat er zorgvuldig met deze apparatuur wordt om gegaan. Toch kan er wel eens wat kapot gaan.

Ouders/verzorgers betalen € 20 per schooljaar verzekering. Daarvoor kan het chromebook één keer per schooljaar bij schade (bij normaal gebruik) worden gerepareerd.  Wanneer er in dat schooljaar van een tweede schade sprake is, dan komt het herstel geheel voor rekening van de ouders/verzorgers. 

Voldoen schoolkosten via WIS Collect

Op alle locaties van het Atlas College worden de ouderbijdragen en overige schoolkosten via het programma WIS Collect  gefactureerd. Ouders/ verzorgers ontvangen hiertoe vanuit WIS Collect een e-mail van de school. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met o.a. iDEAL de betreffende factuur betalen.

WIS Collect heeft voor u een algemene handleiding en instructievideo ter beschikking gesteld.

Met vragen over facturen en/of betalen via WIS Collect, kunt u contact opnemen met de financiële administratie van De Triade via b.bouma@atlascollege.nl / 0299-480090.

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

Dé technische opleider in de regio